Manila Gay Guy
  • facebook

caredivas peta

CARE DIVAS is back!

For inquiries and reservations, please contact:
0917-840-0943 • 0917-795-3398
0915-127-5931 • 0977-386-1781
caredivas@loveyourself.ph

AREA — TICKET PRICE
VIP (Elevated seats) — 1,800.00
Orchestra Center — 1,500.00
Orchestra Sides — 1,200.00
Balcony Center — 1,500.00
Balcony Sides — 800.00

“Care Divas” is a disarmingly funny and candid musical drama about five transgender women, all overseas Filipino workers in Israel, who work as care givers in the morning and transform into glamorous drag queen performers come night fall. While desperate to make ends meet in another country, they also struggle to search for freedom and acceptance in a foreign land.

The play’s theatrical and wickedly funny text, written by award-winning playwright, Liza Magtoto cradles lovely, gentle moments that mull over the lives of the main characters: the kind and loving Chelsea, the often-sarcastic group leader Shai, the ditsy Thalia, the bubbly Kayla and the ill-tempered Jonee.

Through the telling of the individual characters’ stories, as well as their narrative as a group, the audience learns about the humanity of transgender women, their hopes and dreams, their weaknesses and strengths, their struggles and victories. Through “Care Divas” it is hoped that we are able to advocate acceptance and support of LGBTs, by non-LGBTs, by those from within the community, and most especially that acceptance and self-respect that can only come from the self.

“Care Divas” gathered six major awards in the 2011 PHILSTAGE Gawad Buhay awards: Outstanding Musical Production

Outstanding Ensemble Performance for a Musical
Outstanding Original Libretto
Outstanding Musical Direction
Outstanding Choreography
Outstanding Male Lead Performance in a Musical

LoveYourself will be staging the musical play both as an educational intervention and a fundraising charity show on February 5, 2017 at 3:00 PM, PETA Theater in Quezon City. 100% of the profits will support LoveYourself’s HIV education, testing and treatment services, all given for free.

For inquiries and reservations, please contact:
0917-840-0943 • 0917-795-3398
0915-127-5931 • 0977-386-1781
caredivas@loveyourself.ph

AREA — TICKET PRICE
VIP (Elevated seats) — 1,800.00
Orchestra Center — 1,500.00
Orchestra Sides — 1,200.00
Balcony Center — 1,500.00
Balcony Sides — 800.00


Wari ko’y di naiiba ang pananampalataya sa maigting na pag-ibig, lalo na kung ito’y para sa isang kabiyak na hinintay nang mahabang panahon, lalo pa’t kung turing sa sarili’y di karapat-dapat sa dinadakilang kamay na siya pa ang humahalina.

Patuloy kong winawari ang pananampalataya, ang mga alamat ng pangungulila, at mga bagay na siyang binabalintunang karapat-dapat para sa atin sa mundong ito.

Tanda ko, matagal na panahon na ang lumipas, may isang ingkong na bumabaybay sa dalampasigan, dakot-dakot ang sambalilo sa kanyang impis na dibdib, humahabi ng dasal sa hanging alat, at sa Kristong nakatago sa bumubulwak na tubig dagat.

Naisip ko ang kuwento ng unos bago ito’y napaligamgam, nang ang mga alagad ay nagising at nagulantang sa bagyo, lalo nang makita ang anino ng kanilang guro na lumalakad sa lawa, pinapa-alingawngaw ang ngalan nila.

Naisip ko na hindi ba’t tayo’y matagal na ring naghihintay at naghahanda para sa ganiyang pagbalikwas, sa ganiyang pagtalima, sa ganiyang nananawag na batingaw, nananaghoy para sa ating pag-“Oo!” bagaman ang sa atin ay hindi singrangya, bagkus ay tila ba pabulong, sa dambanang walang altar, kung saan naghihintay ang ginigiliw.

At sa ating paghakbang papalaot patungo sa kanila, papaimbulog ang mapayapang gulat dahil wala na ang takot na dati’y nakasapi, lumisan na ito at napalitan ng nakapailanlang na kagitingan ng diwa. Pagtapak sa dati’y lumalaguklok na dagat, hindi man lang tatapikin ng takot, at kahit gustuhin mang lumubog ay hindi.

Dahil pagkatapos ng lahat ng pagpupunyagi, pagkalipas ng mahabang panahong ibinuhos sa paghahalukipkip ng damdaming nais lamang ay magmahal nang tapat, nagpasiya na ang kaibuturan ng ating pagkatao. Tama na ang paglubog at pagpapatihulog, oras na upang mabuhay nang tunay, magmahal nang tapat. Oras na upang sumangayon sa kislot ng damdaming babagtas ng anumang dilim o tarik, saklaw o sagabal, pusali o panganib, upang maabot lamang ang kamay na itinakdang tanganan.

(Dedicated to Mr. M. Interpreted and translated from David Whyte’s The Truelove, by Migs the Manila Gay Guy.)